ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

AVR M 1500VA Black APOLLO

Σταθεροποιητής Τάσης 1500VA Relay. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τοροειδή μετασχηματιστή, υψηλής ακρίβειας, χαμηλής απώλειας και ολοκληρωμένα κυκλώματα για να αυξήσουν τη σταθερότητα της λειτουργίας του. Προσφέρει τέλεια προστασία από υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα κ.α. 

4 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: