ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  • Απόσταση ανίχνευσης: Εξωτερικά (30m)
  • Μέθοδος ανίχνευση: Υπέρυθρος φωτοηλεκτρικός
  • Χρόνος απόκρισης: 50msec~700msec(ρυθμιζόμενος)
  • Έξοδος Alarm: Ξηρή επαφή relay NC./NO.1A/30VDC Χρόνος επαφής:0.5sec. - 2sec.
  • Έξοδος Tamper: Ξηρή επαφή relay NC.1A/30VDC (Οταν ανοιχθεί το κάλυμμα.)
  • Alarm LED: Ανάβει το κόκκινο LED (RX) σε συναγερμό.

4 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: