ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

IKUSI ATP-332 Ενισχυτής διαμερίσματος

Εύρος Συχνοτήτων MHz 40 - 318 and 470 - 862
Εξόδοι RF   2 1 (συμμετρικές)
Απολαβή dB 14 (VHF) ,, 24 (UHF)
Ρύθμιση Απολαβής dB -16 (VHF) ,, -12 (UHF)
Συντελεστής Θορύβου dB 4.5 (VHF) ,, 5.5 (UHF)
Στάθμη εξόδου RF dBμV (2x) 105
Τροφοδοσία Vac 230 - 240
Κατανάλωση W 2.3

Ενισχυτής γραμμής (διαμερίσματος), 47-862 MHz, με 2 συμμετρικές εξόδους, στάθμη εξόδου 108dbμV, απολαβή 14/24db. Δύο εξασθενητές 0-10db ξεχωριστά για VHF & UHF.

12 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: