ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο RGB-M1 είναι μετατροπέας σημάτων R, G, B σε composite video (σύστημα pal). Το σήμα video που παράγεται, οδηγείται στη συνέχεια σε ένα διαμορφωτή video RF, που λειτουργεί στην περιοχή των VHFΗ επιλογή του καναλιού λειτουργίας πραγματοποιείται με Dip Switches κι ο έλεγχος της συχνότητας εξόδου γίνεται με PLL, ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή για μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα του επιθυμητού καναλιού. Διαθέτει ενσωματωμένο ενισχυτή εξόδου, που δίνει ισχυρό σήμα RF στην έξοδο, ικανό να οδηγήσει δίκτυο με μεγάλο αριθμό τηλεοράσεων. Επίσης, τα ενσωματωμένα φίλτρα καταστολής αρμονικών δίνουν καθαρό σήμα εξόδου που δεν δημιουργεί παρεμβολές σε άλλα κανάλια. Επιπλέον διαθέτει ενσωματωμένη βαθμίδα παραγωγής παλμών συγχρονισμού TV, δίνοντας τη δυνατότητα να οδηγεί μια συσκευή που δέχεται και εξαρτάται από αυτούς τους παλμούς, όπως για παράδειγμα ο αποκωδικοποιητής του παιχνιδιού ΚΙΝΟ του ΟΠΑΠ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν γενικής χρήσεως κωδικοποιητής  σημάτων R, G, B και sync, σε video συστήματος pal, όπως π.χ. video games κ.α.

9 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: