ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  • Διπλό πυροευαίσθητο στοιχείο (patent).
  • Αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας σήματος (patent).
  • Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.
  • Ψηφιακό φίλτρο απόρριψης ψευδοσυναγερμών βασισμένο σε αλγόριθμο με ρυθμιζόμενη ευαισθησία.
  • Κάλυψη 12 x 12 (m) 110 μοίρες με το κανονικό Fresnel.
  • Solid state relay
  • Διακόπτης tamper

11 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: