ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  • Ψηφιακός παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής για εξωτερικούς χώρους.
  • Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες από -35°C έως 50°C.
  • Εξαιρετικά αξιόπιστος σε απόρριψη ψεύτικων συναγερμών.
  • Διπλό οπτικό φίλτρο και προστασία των φακών από UV ακτινοβολία.
  • Ρύθμιση ευαισθησίας σε πολλά επίπεδα.
  • Δύο τρόποι σύνδεσης: Bus και relay.
  • Μπορεί να εγκατασταθεί εξωτερικά, σε συνδυασμό με την στιβαρής κατασκευής βάση στήριξης SB85.

11 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: