ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

RTX3... Ασύρματο module επέκτασης.

  • Συμβατότητα τηλεχειριστηρίων: Digiplex EVO: REM1, REM2, Spectra SP: REM1, REM2, REM3, REM15, REM101, Stand Alone: REM1.
  • Ασύρματα PGMs: 8 με Digiplex EVO, 16 με Spectra SP.
  • Υποστηρίζει δύο αναμεταδότες – ενισχυτή RPT1 και οκτώ πληκτρολόγια K32LRF / K32IRF (μόνο με Spectra SP).
  • Δυνατότητα επιτόπου αναβάθμισης του firmware μέσω CONV4USB και Winload.
  • Απόρριψη παρεμβολών RF.
  • Επίβλεψη για χαμηλή τάση μπαταρίας, tamper και check – in.
  • Ένδειξη για ένταση σήματος πομπού.
  • 3 έξοδοι PGM και 1 επιπλέον προαιρετική έξοδος.
  • Έλεγχος και ένδειξη επιπέδου θορύβου.
  • Συχνότητα 868 MHz και 433 MHz 

6 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: