ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

MOD6 / Quad PAL modulator

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που θέλουμε να μοιράσουμε τέσσερα σήματα CVBS πχ από κάποια camera ή DVD player σε κάποιο καλωδιακό δίκτυο υπό μορφή RF PAL.Η επιλογή των καναλιών εξόδου για κάθε εσωτερικό διαμορφωτή  γίνεται ανεξάρτητα με την χρήση display από την πρόσοψη, ενώ ο έλεγχος της συχνότητας εξόδου γίνεται με PLL ελεγχόμενο από μικροελεγτή για μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα του επιθυμητού καναλιού. Το MOD6 προτείνεται να χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με κάποιο band pass φίλτρο BPF1/2/3/4 (ανάλογα με τις επιθυμητές συχνότητες εξόδου) για ένα άριστο αποτέλεσμα, χωρίς αρμονικές και παρεμβολές στα γειτονικά κανάλια.Τέλος, το MOD6 διαθέτει ένα κοινό attenuator 20dB στην έξοδο, και στάθμη εξόδου 100dBμV σε κάθε κανάλι.

RF output frequency range: 47...862MHz (C2...C4 & S03...S41 & C5...C12 & 21...69 UHF)
RF output level: 4 x 100dBμV
RF output attenuator: 20 dB
Norm: B/G (ask for other norms)
Type: PAL
Connector: F - female

9 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: