ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

MOD7 / PAL modulator

Το MOD7 δέχεται σαν είσοδο ένα αναλογικό σήμα CVBS καθώς και μονοφωνικό ήχο το οποίο αναλαμβάνει να διαμορφώσει σε κάποια επιθυμητή συχνότητα RF PAL.Η επιλογή των καναλιών εξόδου γίνεται με την χρήση display/πλήκτρων από την πρόσοψη της συσκευής, ενώ ο έλεγχος της συχνότητας εξόδου γίνεται με PLL ελεγχόμενο από μικροελεγτή για μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα του επιθυμητού καναλιού. Τέλος, το MOD7 διαθέτει κύκλωμα loop-through με RF IN/OUT και στάθμη εξόδου 85dBμV.

RF output frequency range: 118...862MHz (S03...S41 & C5...C12VHF & 21...69 UHF)
RF output level: 1 x 85dBμV
RF output attenuator: 20 dB
Norm: B/G (ask for other norms)
Type: PAL
Connector: F - female

9 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: