ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

PARADOX PCS250... Universal IP Module επικοινωνίας.

300,00 € με ΦΠΑ

325,00 € με ΦΠΑ

Μειωμένη τιμή!
Αποστολή συμβάντων του συστήματος  μέσω GSM δικτύου

Περισσότερα

Χαρακτηριστικά

  • Συμβατότητα: EVO48 / EVO192 (V2.02) και Κ641/ K461R(V1.51), SP(V3.42) και K32LCD(V1.22),και σειράς MG
  • Επικοινωνία GPRS : Αποστολή συμβάντων του συστήματος στον IP δέκτη IPR512 μέσω GPRS.
  • Επικοινωνία GSM : Αποστολή συμβάντων του συστήματος σε έναν συμβατικό κεντρικό σταθμό μέσω GSM δικτύου.
  • Upload/Download μέσω GPRS: Upload/download με την χρήση του WinLoad ή του NEware μέσω σύνδεσης GPRS, που επιτρέπει internet επικοινωνία μέσω GSM δικτύου με ταχύτητα έως 38.8Kbit/s.
  • Αναβάθμιση Firmware μέσω GPRS: Το firmware του PCS250 ή της κεντρικής μονάδας μπορεί να αναβαθμιστεί απομακρυσμένα μέσω GPRS ή τοπικά στην εγκατάσταση.
  • Επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS): Επιλέξτε ποια ομάδα συμβάντων θα αποσταλεί σαν SMS σε μέχρι και 16 κινητά τηλέφωνα. Κάθε μήνυμα περιλαμβάνει περιγραφή συμβάντος, όνομα εγκατάστασης, ημερομηνία και ώρα και οποιαδήποτε συνδεόμενη με το συμβάν ετικέτα όπως:περιοχή, ζώνη, σειριακός αριθμός κτλ. Οι περιγραφές των συμβάντων είναι προκαθορισμένα στο module PCS250.
  • Επίβλεψη επικοινωνίας με το κέντρο συναγερμού: Το PCS250 θα αποστείλει συμβάν στον Κεντρικό σταθμό στην περίπτωση που υπάρξει απώλεια επικοινωνίας του με την κεντρική μονάδα του συστήματος συναγερμού.
  • Απλή εγκατάσταση: Το PCS250 συνδέεται με το κέντρο με σειριακή σύνδεση 4 καλωδίων μήκους μέχρι 2 μέτρα. Η κεραία μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση μέχρι και 18m με την χρήση του καλωδίου επέκτασης. Εξαρτάται από την ισχύ του σήματος.

6 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: