ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3015/39/60/2168-i

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΡΑΙΑ Ανοιχτού Στοιχείου Μεσαία - TA760

Η ΜΕΣΑΙΑ κεραία  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ είναι η πρόταση της εταιρείας Condor antennas  για σημεία που απέχουν μέση απόσταση από τα κέντρα εκπομπής σήματος. Η ψηφιακή αυτή κεραία τηλεοράσεως UHF (digital TV antenna), είναι  κατασκευασμένη  από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και αναδιπλούμενα στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά δίνουν  στην κεραία υψηλή απόδοση σήματος με μεγάλη γωνία λήψης και έμφαση στις μεσαίες συχνότητες.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤA 760

ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

470-862 Mhz

ΚΑΝΑΛΙΑ

21-69 Ch

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

13,5-15 db

ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

1,0 m

9 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: