ΚΑΜΕΡΕΣ

Είμαστε σε θέση να εγκαταστήσουμε ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης (καταγραφής, απομακρυσμένη εποπτία) σε οποιονδήποτε χώρο επιτρέπεται βάση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το σύστημα παρακολούθησης είναι πλέον απαραίτητο και ολοκληρώνει ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, αφού μας δίνει την δυνατότητα καταγραφής εικόνας για ορισμένο χρονικό διάστημα, να επιβλέπουμε απομακρυσμένα τον χώρο μας και να επιβεβαιώνουμε σήματα  από αλλά ηλεκτρονικά μέσα όπως οι συναγερμοί.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με την εγγύηση Kontaratos

Παρέχουμε μεγάλο εύρος υπηρεσιών που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας σε συστήματα ασφαλείας, καταγραφής καθώς επίσης και κεραίες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Συνδυάζουμε την επιστήμη και την τέχνη για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές κόσμο, εισάγοντας τη νέα γενιά συστημάτων ασφαλείας στο σπίτι σας.

ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τα τελευτάια χρόνια συμμετέχουμε ανελλιπώς στο δίκτυο επίσημων διανομέων καθώς και πιστοποιημένων εγκαταστάσεων της PARADOX HELLAS.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΕΩΣ

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην εγκατάσταση επίγειων και δορυφορικών συστημάτων λήψης σε πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.